Generell informasjon

På New Element sitt kundesenter kan du sende nye henvendelser eller sjekke status på tidligere innsendte henvendelser. I tillegg vil det komme en kunnskapsdatabase hvor du kan finne informasjon om våre tjenester og produkter.